Salát

LMV = Lettuce Mosaic Virus (Salatmosaikvirus)
Bl = Bremia lactucae (Falscher Mehltau) Bl: 16-32
Nr = Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus), Nr: 0
Pb = Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus)
Ss = Sphingomonas suberifaciens (ex Rhizomonas
suberifaciens) (Korkwurzel)
Fol = Fusarium oxysporum f. sp. lactucae Fol: 1, 2
Me = Macrosiphum euphorbiae

 

Špenát

Pfs = Peronospora farinosa f. sp. spinaciae (Falscher
Mehltau)
CMV = Cucumber Mosaic Virus (Gurkenmosaikvirus)
Cv = Cladosporium variabile (Blattfl eckenkrankheit)
Cd = Colletotrichum dematium (Anthracnose)

 

Rajčata

ToMV = Tomato mosaic virus (Tomatenmosaikvirus) ToMV: 0,
1, 2
TSWV = Tomato spotted wilt virus (Bronzefl eckenkrankheit)
TYLCV = Tomato yellow leaf curl virus (Begomovirus)
Ff = Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Ff: A, B, C, D,
E,
Va = Verticillium albo-atrum (Verticillium)
Vd = Verticillium dahliae
Pst = Pseudomonas syringae pv. tomato
Xcv = Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Fol = Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Fol: 0 (US1),
1(US2), 2(US3)
For = Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici
(Fußkrankheit)
Lt = Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
(Echter Mehltau)
On = Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)
(Echter Mehltau)
Pi = Phytophthora infestans
Sbl = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
Ma = Meloidogyne arenaria (Nematoden)
Mi = Meloidogyne incognita (Nematoden)
Mj = Meloidogyne javanica (Nematoden)
Pl = Pyrenochaeta lycopersici (Korkwurzelkrankheit)
Si = Silvering

 

Paprika

Tm = Tobamovirus (Tomatenmosaikvirus) Tm: 0, 1, 2, 3
TSWV = Tomato spotted wilt virus (Tospovirus,
Bronzefl eckenkrankheit)
PVY = Potato Y Virus, PVY: 0, 1, 1.2
Lt = Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
(Echter Mehltau)

 

Okurky

Psl = Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Ccu = Clandosporium cucumerinum (Fruchtfäule)
Co = Colletotrichum orbiculare (ex C. lagenarium) Co: 1,
2, 3
CGMMV = Cucumber green mildmottle virus
(Gurkengrünscheckungsmosaikvirus)
CMV = Cucumber mosaic virus (Gurkenmosaikvirus)
CVYV = Cucumber vein yellowing virus
Cca = Corynespora cassiicola
Foc = Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum (FusariumWelke)
Foc: 1, 2, 3
For = Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
Pcu = Pseudoperonospora cubensis
CYSDV = Cucurbit yellow stunting disorder virus
PRSV = Papaya ringspot virus (ex WMV-I)
ZYMV = Zucchini yellow mosaic virus (Zucchinimosaikvirus)
WMV = Watermelon mosaic virus (ex WMV-II)
(Wassermelonenmosaikvirus)
Px = Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)
(Echter Mehltau)

 

Melouny

Gc = Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe
cichoracearum)
Fom = Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Fom: 0, 1, 2,
1.2
Px = Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) Px:
1, 2, 3, 5, 3.5
Ag = Aphis gossypi

 

 

Košťáloviny

Xcc = Xanthomonas campestris pv. campestris
Ac = Albugo candida
Foc = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans Foc: 1
Mb = Mycosphaerella brassicicola
Pb = Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie)

 
 

Fytosanitární požadavky na osiva

Firma Rijk Zwaan využívá různé způsoby, aby zabránila šíření chorob přenosných osivem tak, aby u dodávaných osiv byly dodrženy požadavky Směrnice EU 2002/55/EG. Jedním z opatření jsou například testovací programy zdravotního stavu osiv, produkce osiv v uzavřených podmínkách, moření osiva a další účinné postupy pro dezinfekci osiva. Příručka ISHIVEG pro testy zdravotního stavu osiva obsahuje aktuální stav postupů jednotlivých testovacích protokolů. Rijk Zwaan testuje při fytosanitárních zkouškách minimální množství doporučená manuálem ISHI-VEG (International Seed Health Iniciative). Informace o protokolech ISHI-VEG a o doporučených minimálních množstvích pro testování osiva jsou k dispozici na www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html..

 

Xanthomonas campestris pv. campestris

Firma Rijk Zwaan testuje veškeré partie osiva košťálovin na přítomnost bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris. Testování probíhá zjišťovací metodou podle protokolu, který povolil úřad NAKT (Holandský ústav pro uznávání v zahradnictví). V rámci skupiny Rijk Zwaan jsou všechny partie testovány metodou schválenou NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratory) na přítomnost Xcc. Rijk
Zwaan je ústavem NAKT zplnomocněn provádět testování systémem NAL. Jsou expedovány výlučně partie, u kterých nebyla v reprezentativním vzorku osiva zjištěna přítomnost bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris.

 

Akreditace firmy Rijk Zwaan

Firma Rijk Zwaan je akreditována pro následující systémy:

  • NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratory) pro laboratorní testovací metody, které mohou být firmou Rijk Zwaan prováděny např. testy klíčivosti, fyzikální testy čistoty osiva, specifické testy chorob
  • GSPP (Good Seed & Plant Practices) kvalitativní standard pro rajčata a podnože rajčat s cílem zabránit napadení osiva chorobou Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm). Pokud je osivo produkováno za podmínek GSPP, je na obalu uvedena zkratka GSPP