Khassib RZ F1

HR Ccu / Px / IR CMV / CVYV / PRSV / WMV / ZYMV
  • krátká hadovka (15-17 cm) do krytů
  • vyniká odolností k virózám a k padlí
  • velmi dobrá násada, chuť a trvanlivost