Nová odrůda okurek s rezistencí k virové mozaice (CGMMV)

7. 6. 2011

Firma Rijk Zwaan oznámila jako první šlechtitelská firma vyšlechtění odrůdy skleníkových okurek s rezistencí k virové mozaice (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus). Tato choroba se vyskytuje především v Holandsku a Kanadě, ale i v jiných pěstitelských oblastech způsobuje značné škody. Je přenosná hlavně rostlinnými šťávami. Lze jí předejít pouze přísnými hygienickými opatřeními v průběhu pěstování a sklizně. Proti této chorobě stejně jako i na jiná virová onemocnění rostlin neexistuje v současnosti žádný postřik nebo biologický přípravek. Proto je vyšlechtění odrůdy s rezistencí k této chorobě tak důležité.

Odrůdy s rezistencí k CGMMV se v případě infekce vyvíjejí dále bez znatelných symptomů onemocnění na rostlinách nebo plodech, takže jak výnos, tak i kvalita zůstávají dobré. Virus se v rostlinách množí pomaleji, proto i přenos na další rostliny je značně omezený.


Nová odrůda s touto resistencí se jmenuje BONBON RZ a je vhodná pro letní a podzimní sklizně. V budoucnu budou následovat i odrůdy další, které rozšíří stávající sortiment.

Pro odrůdy s touto rezistencí firma Rijk Zwaan uvádí na trh novou značku Bon Defence.

Důvodem je zřetelně odlišit skupinu odrůd, které uvedenou rezistenci mají. Použitím snadno rozpoznatelného loga zákazníci budou vždy přesně vědět, že pracují s odrůdou, která má tuto unikátní rezistenci.