OKLAHOMA F1 – kruhárenské zelí RIJK ZWAAN – jistota výnosu

6. 11. 2012

Stálice v sortimentu kruhárenských odrůd zelí Rijk Zwaan – to je odrůda OKLAHOMA F1. Již řadu let pěstitelé pracují s touto odrůdou. Je vhodná především pro průmyslové zpracování a to především svou kvalitou poskytované suroviny. Zelí je po sloupnutí vrchní vrstvy listů čistě bílé, což předurčuje také vizuální kvalitu nejen pro prodej krouhanky, ale také pro zavařované, nakládané či kysané zelí.

Odrůdu je možné pěstovat z přímých  výsevů bez závlahy, avšak letošní  počasí obzvláště na Jižní Moravě porostům zelí nepřálo. A to především katastrofálním nedostatkem srážek. Výnosy u přímých výsevů proto byly zcela podprůměrné.  Tam, kde alespoň spadly nějaké  srážky,  se  dá  hovořit o porostech, kde bylo co sklízet. Nejlépe dopadly porosty pod závlahou.

Odrůda je to vegetačně delší, typická pro pozdnější kruhárenskou odrůdu a oficiálně je deklarována vegetační doba 140-150 dní od výsadby. Hmotnostně je potenciál veliký, hlávky dosahují od 4 do 10 kg, nejsou výjimkou i hlávky větší, to už však záleží na půdních podmínkách, technologii pěstování, sponu výsadby či výsevu a šikovnosti pěstitele.

Sklizeň kruhárenského zelí je stále v plném proudu a to i přes mírně nepříznívý výkyv počasí. Věříme, že listopad poskytne ještě dostatečnou dobu na to, aby bylo maximum zelí sklizeno a pěstitelé tak mohli realizovat prodej této cenné suroviny a následně tak mohli dosáhnout kýženého zisku. Odrůdu je také možné krátkodobě zaskladnit a pokud je zdravotní stav výborný a je k dispozici  moderní klimatizovaný sklad, vydrží i do ledna či února následujícího roku.

Sestavil: Ing. Jan Maruška, REPROSAM, s.r.o.

OKLAHOMA F1 – po sloupnutí vrchní vrstvy listů

OKLAHOMA F1 – typické utváření hlávek s velkým hmotnostním potenciálem kruhárenské odrůdy

OKLAHOMA F1 – celkový pohled na sázený porost který byl pod závlahou mikropostřikem