Category Archives: Uncategorized

4. 10. 2023

Pojmenování nových oficiálních ras plísně salátové

Dne 1. července ohlásil evropský výbor Mezinárodní asociace pro hodnocení Bremie (IBEB-EU) tři nové rozšířené varianty plísně salátové: Bl:38EU, Bl:39EU a Bl:40EU. Značná část aktuálního sortimentu šlechtitelské firmy Rijk Zwaan je proti těmto třem novým rasám rezistentní.

Nové, oficiálně pojmenované rasy

Plíseň salátové může u salátu vést k poškození na listech, a to jak při pěstování venku, tak i v krytech. Nové varianty plísně salátové (Bremia lactucae oder Bl) byly nalezeny v celé Evropě, avšak ve většině oblastí je přítomná pouze jedna nebo dvě z těchto ras. Výbor IBEB-EU předpokládá, že tyto nové varianty se v průběhu letošního léta a podzimu dále rozšíří, ačkoliv je nyní těžké předpovědět, které oblasti budou více nebo méně zasaženy.

Pokračování šlechtění odolných odrůd

Plíseň salátová se geneticky stále vyvíjí. „Ve fytopatologickém výzkumném centru Rijk Zwaan provádíme celoročně množství testů na našich odrůdách salátu, abychom zjistili, zda jsou rezistentní proti různým rasám plísně salátové“ vysvětluje Hans van der Schee, asistent fytopatologie.

„Výsledky těchto testů konzultujeme s týmy našich šlechtitelů, aby byli schopni selektovat odrůdy, které vykazují rezistenci. Pak mohou pěstitelé i nadále pěstovat značné výměry salátů“ dodává.

Vývoj rezistencí proti plísni salátové je základem šlechtitelského programu salátů u firmy Rijk Zwaan. Naši produktoví specialisté vám rádi sdělí více ohledně aktuálních rezistencí našich odrůd.

Rasy plísně salátové Bl:16-28EU se v praxi v Evropě již téměř nevyskytují a proto již nemá význam uvádět v popisech odrůd rezistenci proti nim. Proto od 01. července 2023 budou nově údaje o rezistencích uváděny pouze od čísla rasy Bl: 29EU a vyšší.


20. 3. 2023

Paxton je spolehlivá volba pro pěstování v oblastech nádorovitostí košťálovin

Květák je populární plodina, která se pěstuje téměř na všech kontinentech. Nádorovitost košťálovin však způsobuje značné škody v mnoha produkčních oblastech. Odrůda Paxton od firmy Rijk Zwaan s rezistencí k nádorovitosti nabízí pěstitelům řešení tohoto závažného problému. „Pěstitelé mohou být klidní díky vysoké výtěžnosti v kombinaci s prodejní flexibilitou.“ říká šlechtitel Jevgenij Novoselov.

Totální výpadky sklizně

Nádorovitost (Plasmodiophora brassicase), která napadá porosty brukvovitých, se vyskytuje již dlouhodobě. Je přítomná na všech kontinentech a v současné době ohrožuje 10% všech pěstebních ploch. S touto chorobou se obtížně bojuje a pokud je přítomna v půdě, představuje to pěstitele vážný problém. Michael Kreitz (Crop koordinátor) říká: „V některých případech může docházet až k totálnímu výpadku sklizně, takže odrůdy s resistencí na nádorovitost jsou velice vítané.“

První odrůda se značkou Pb Defense

Při zahájení prodeje před 18-ti měsíci byl Paxton RZ první odrůdou firmy Rijk Zwaan s vysokou rezistencí (HR) proti rasám nádorovitosti Pb:0, Pb:1 a Pb:3. Všechny naše odrůdy s vysokou rezistencí lze poznat podle značky Pb Defense. Tato nová odrůda byla podle šlechtitele Jevgenije Novoselova opravdovým průlomem. „Šlechtění bylo velmi komplexní a intenzivní činnosti, která nám zabrala téměř celé desetiletí. I tak to byl poměrně rychlý proces, protože košťáloviny mají dlouhé pěstební období.“

Paxton prokázal svoje vlastnosti v praxi

V průběhu uplynulých měsíců prokázal Paxton svoje dobré vlastnosti v praktických podmínkách. Michael Kreitz k tomu říká: „Pěstitelé zjistili, že odrůda se značkou Pb Defense značně redukuje riziko infekce. Máme fotografie, které to dokazují. Na plochách, kde byla nádorovitost rozšířená, dorostlo u nerezistentních odrůd do sklizňové zralosti pouze 20% rostlin. Paxton normálně pokračoval v růstu a výsledkem bylo 85% sklizených rostlin.“


Kořeny rostliny na levé straně jsou napadené nádorovitostí. Vpravo jsou zdravé kořeny odrůdy Paxton.

Paxton kombinuje sklizňovou jistotu s prodejní flexibilitou

Díky jistotě sklizně stále více pěstitelů preferuje Paxton a to v hlavních pěstitelských oblastech jako jsou Brazílie, Německo, Polsko, Portugalsko, Skandinávie, Austrálie a USA. Jevgenij Novoselov dodává, že Paxton má mnoho dalších předností jako je například hmotnost růžice a skutečnost, že nabízí široké množství uplatnění: „V uplynulém létě a podzimu mohla být tato odrůda, která má vegetační dobu mezi 77 a 97 dny v závislosti na období a oblasti, pěstována jak pro přímý prodej, tak i pro průmyslové zpracování což je pro pěstitele velkou výhodou.“

Nové odrůdy s Pb Defence budou následovat

Jako další následovníky odrůdy Paxton testuje v současné době Rijk Zwaan celou řadu nových odrůd s Pb Defense. „V tomto roce očekáváme uvedení na trh dalších nových odrůd tohoto typu. Budou mít stejné užitkové vlastnosti, ale kratší vývojový cyklus. Pracujeme také na odrůdách s Pb Defense pro podzimní a zimní sklizně.“ říká šlechtitel.

Spojte se s Vaším regionálním zástupcem

Pěstitelé, kteří mají zájem od odrůdu Paxton nebo o jiné odrůdy květáku firmy Rijk Zwaan mohou navštívit naše pokusná pole na mnoha místech po světě. Mohou se za tím účelem spojit s lokálním distributorem. „Rádi uvítáme pěstitele na našich pokusech, aby se sami přesvědčili o kvalitách odrůdy Paxton.“ uzavírá Michael Kreitz.

Stručně o odrůdě Paxton RZ

 • Odrůda pro rané letní a podzimní pěstování
 • Pěkné bílé růžice
 • Výborná pevnost růžice
 • Vyrovnaná kvalita za různých podmínek
 • Snadné rozdružování s malých odpadem
 • Použití pro přímý th i zpracování
 • Vegetační doba 77-97 dní v závislosti na období a oblasti
 • Vysoká rezistence proti Pb: 0,1,3

10. 1. 2023

Firma Rijk Zwaan identifikovala nové genotypy s vysokou rezistencí (HR) proti Tomato brown rugose fruit viru (ToBRFV)

Nejnovější hybridní odrůdy budou postupně k dispozici pod společnou značkou Rugose Defense.

Tomato Brown Rugose Fruit Virus nebo-li ToBRFV způsobuje velké ekonomické ztráty při pěstování rajčat po celém světě. Tým šlechtitelů firmy Rijk Zwaan nalezl nový unikátní genetický materiál vedoucí k vysoké rezistenci proti ToBRFV.

Ihned po objevení tohoto genického zdroje začasi naši šlechtitelé šlechtit rezistentní odrůdy ve všech svých světových šlechtitelských programech. Zároveň započalo intenzivní testování vyšlechtěných odrůd také na jejich hospodářské vlastnosti. Rijk Zwaan nyní přichází s celouřadou nových odrůd pod značkou Rugose Defence a to v segmentech mini plum, cherry TOV, cocktail a medium TOV.

 • Vysoká rezistence byla testována v praxi za vysokého výskytu viru.
 • Odrůdy byly šlechtiteli testovány na vysoké užitné hodnoty.
 • Pokusy v prostředí s vysokým výskytem viru ukázaly, že naše rezistentní odrůdy zůstaly zdravé, zatímco jiné odrůdy ve stejném skleníku vykazovaly silné příznaky přítomnosti viru, které vedly ke značným hospodářským ztrátám na výnosech.
 • Odrůdy jsou kompatibilní se všemi komerčně dostupnými podnožemi.

Proč volit odrůdy s vysokou rezistencí (HR)?

 • Náchylné rostliny nejsou schopné zabránit napadení a/nebo rozvoji viru ToBRFV. To má za následek výpadky ve sklizni a další šíření tohoto viru.
 • Odrůdy se střední rezistencí (IR) brání napadení a/nebo rozvoji viru ToBRFV pouze do určitého stupně. Tyto odrůdy však mohou při normální tlaku viru vykazovat symptomy napadení a/neboškody.
 • Odrůdy s vysokou rezistencí (HR) značně brání napadení a/neborozvoji viru při normálním tlaku viru. Avšak i HR-odrůdy mohou v extrémních podmínkách vykazovat symptomy napadení, protože vysoká rezistence není totéž jako imunita. Imunita znamená, že rostlina nemůže být virem infikována. V současné době neexistují odrůdy, které by byly imunní vůči napadení virem ToBRFV.
 • Pro úspěšnou sklizeň jsou stejně jako doposud rozhodující důkladná hygienická opatření a trvalé postupy čistého vedení kultury. Firma Rijk Zwaan považuje pěstování HR-odrůd v kombinaci s dobrou hygienou za nejlepší způsob, jak zabránit ztrátám způsobeným virem ToBRFV.

Podnože pro roubování

Odrůdy rajčat firmy Rijk Zwaan, které mají vysokou rezistenci k viru ToBRFV jsou kompatibilní se všemi v současné době komerčně dostupnými podnožemi. Vysoká rezistence odrůd Rijk Zwaan zůstává efektivně zachována i při použití nerezistentních podnoží.

Berte prosím na vědomí, že tato skutečnost nemusí platit, pokud byly použity jiné genetické zdroje rezistence, které byly uvedeny na trh jinými firmami. Naše pokusy nám ukázaly, že dobrých výsledků při pěstování jak s rezistentními, tak i nerezistentními odrůdami lze dosáhnout s podnoží Suzuka.

Přehled odrůd Rijk Zwaan s vysokou rezistencí (HR) k viru ToBRFV.

Hyrule RZ F1Cherry TOV segment (10-15 g)
Balthasetto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Romietto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Capuletto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Parisetto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Amelioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Lucioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Valerioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Spirioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Rexoso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Prospano RZ F1Medium TOV segment (95-115 g)

Jednotlivé odrůdy budou na trh uváděny postupně s ohledem na dostupnost osiva ze započatých množitelských programů.

O dostupnosti osiva nových odrůd se prosím informujte u našeho specialisty Ing. Lubomíra Šlégera.


27. 7. 2022

Sweet Palermo® obdrželo potřetí za sebou ocenění ve Španělsku

Španělští spotřebitelé udělili paprice Sweet Palermo® ocenění „Chuť roku“ (Flavor of the Year). Tímto oceněním jsou každoročně ohodnocovány produkty prodávané v maloobchodě, které mají jedinečnou a zvláštní chuť.

Tato pečeť je nejvýznamnějším oceněním ve španělském maloobchodě, a to vzhledem k hodnoceným kritériím, která se vztahují výhradně k produktu bez vlivu značky nebo jiných emociálních kritérií spotřebitelů.

Hodnocení spočívá na mínění skupiny 80-ti konzumentů, kteří pravidelně hodnotí produkty v kategorii papriky. Produkty jsou hodnoceny samostatně bez označení. Celý proces hodnocení je prováděn nezávislou laboratoří pro senzorické analýzy, která také následně celý test a jeho výsledky certifikuje.

Hodnoceny jsou chuť, vzhled, vůně a textura sortimentu Sweet Palermo červené, žluté a zelené barvy. Výsledky senzorických hodnocení vykázaly vynikající hodnoty v chuti a vysokou spotřebitelskou preferenci odrůd Sweet Palermo.

Tyto odrůdy jsou velice sladké, téměř bez jadérek, mnohostranně použitelné a mají vysoký obsah vitamínu C. Tyto vlastnosti učinily Sweet Palermo jasným favoritem u spotřebitelů, kteří následně udělili cenu Flavor of the Year Award 2022.

Pro Sweet Palermo to však není jediné ocenění, které v průběhu posledních let získalo, o čemž svědčí následující přehled:

2012: Nejlepší paprika v Holandsku, ocenění v kategorii New Fresh of Foodlog

2015: Produkt roku 2015 na čerstvém trhu v Polsku

2018: FICA Summer Event Niederlande; Recept na červené sladké Palermo s čokoládou

2020: Chuť roku 2020 ve Španělsku

2020: Superior Taste Award, Ocenění renomovaných světových šéfkuchařů, tři hvězdičky

pro žluté Palermo, International Taste Institute Belgien

2021: Chuť roku 2021 ve Španělsku, sortiment Palermo

2022: Chuť roku 2022 ve Španělsku, sortiment Palermo

 


13. 5. 2022

„Salatrio je revoluční koncept pro zdravější život“

Pro kanadský podnik Whole Leaf je nejlepším prodejním produktem Tender & Tasty Trio. Tento produkt kombinuje tři druhy salátů Rijk Zwaan, které mají různou barvu a texturu a zákazníci jsou překvapeni jeho lahodností.  

Hodnotná listová zelenina

Podnik Whole Leaf má svůj high-tech skleník o výměře 5 hektarů v Lethbridge County v jižní Albertě v Kanadě. „Zaměřili jsme se na produkci vysoce hodnotné, zdravé a čisté listové zeleniny ve skleníku. Produkce je učena pro zákazníky v Severní Americe.“ Vysvětluje Rindi Bristol, Senior Direktor firmy Whole Leaf. „Zároveň je naše firma jediným dodavatelem pro společnosti Inspired Greens, která se specializuje na výrobu salátových směsí pro okamžitou spotřebu.“ 

Salanova® a Salatrio od firmy Rijk Zwaan jsou součástí rozsáhlého sortimentu u producenta Whole Leaf. „Odrůdy Salanova® jsou velice praktické a spotřebitelům nabízí jedinečný komfort, protože se velice snadno krájí a listy se snadno oddělují. Zároveň mají jednotlivé listy stejnou velikost, která se hodí do různých směsí.“ 

 

Chutné listy na občerstvení

Podle R. Bristola existuje mnoho různých způsobů pro upotřebení Tender & Tasty Tria. Díky odlišným texturám mohou být listy použity na wrapy, sendviče, předkrmy, přílohy, bagety a další. Také rozdílnou barvu listů považuje senior direktor za velice důležitou, protože „lesklé a barvené směsi přispívají ke zdravějšímu stravování a mohou inspirovat i děti k tomu, aby konzumovaly pestřejší stravu.“

Pro salátové specialisty je velice důležitá spolupráce se šlechtitelskou firmou, jako je Rijk Zwaan. „Tato spolupráce a výměna zkušeností vedou k tomu, že jsme schopni našim zákazníkům nabídnout inovativní produkty odpovídajícím novým trendům. I přes rychlý vývoj v posledních letech je hydroponická produkce salátů v Severní Americe stále na počátku a osobně se domnívám, že trh listové zeleniny je téměř nekonečný.“ Říká na závěr naší návštěvy Rindi Bristol.

 


12. 5. 2022

Kategorie salát získala novou dimenzi

Potravinové řetězce a zpracovatelský průmysl neustále hledají nové inovace. Pro tyto účely vyšlechtila firma Rijk Zwaan novinku, která spojila to nejlepší ze dvou oblíbených druhů salátu. Tzv. Crunchy salát kombinuje sladké podlouhlé listy římského salátu a křupavé šťavnaté listy salátu ledového. Toto jedinečné spojení nabízí spotřebitelům vynikající chuťový zážitek.

Saláty Crunchy jsou perfektním příkladem toho, jak Rijk Zwaan neustále hledá novinky v sortimentu salátů. Firma nabízí potravinářskému maloobchodu ucelenou řadu Crunchy salátů, neboť tento druh má odrůdy malé, střední i velké. Krom toho Crunchy saláty vychází vstříc požadavkům na snižování množství prodejních plastových obalů. Velké odrůdy Crunchy mohou být do regálů umístěné bez obalu, aniž by utrpěla jejich uchovatelnost. Tímto způsobem mohou prodejci snížit obalovou zátěž na rozdíl od prodeje baleného římského salátu.

Co se týká inovace v této kategorii, mohou prodejci nabídnout spotřebitelům Mini-Crunchy salát jako zcela nový inspirativní koncept tzv. Snack-salátu, kde je možné konzumovat jednotlivé listy jako zdravou svačinu. 

Saláty Crunchy lze také pěstovat v tzv. hydroponii, což je nový moderní způsob, jak vypěstovat zdravý a chutný salát. Crunchy saláty vyplnily mezeru, která na trhu hydroponických salátů chyběla, a to především díky svým šťavnatým a křupavým listům.