Salát

LMV = Lettuce Mosaic Virus (Salatmosaikvirus) LMV: 1
Bl = Bremia lactucae (Falscher Mehltau) Bl: 16-36EU
Nr = Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus), Nr: 0
Pb = Pemphigus bursarius
Ss = Sphingomonas suberifaciens (ex Rhizomonas
suberifaciens)
Fol = Fusarium oxysporum f. sp. lactucae Fol: 1, 2
Me = Macrosiphum euphorbiae

 

Špenát

Pfs = Peronospora farinosa f. sp. spinaciae Pfs: 1-17
CMV = Cucumber Mosaic Virus
Cv = Cladosporium variabile
Cd = Colletotrichum dematium

 

Košťáloviny

Xcc = Xanthomonas campestris pv. campestris
Ac = Albugo candida
Foc = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans Foc: race 1
Mb = Mycosphaerella brassicicola
Pb = Plasmodiophora brassicae
Pb: 0, 1, 2, 3

 

Okurky

Psl = Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Ccu = Clandosporium cucumerinum
Co = Colletotrichum orbiculare (ex C. lagenarium) Co: 1,
2, 3
CGMMV = Cucumber green mildmottle virus
CMV = Cucumber mosaic virus
CVYV = Cucumber vein yellowing virus
Cca = Corynespora cassiicola
Foc = Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum Foc: 1, 2, 3
For = Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
Pcu = Pseudoperonospora cubensis
CYSDV = Cucurbit yellow stunting disorder virus
PRSV = Papaya ringspot virus (ex WMV-I)
ZYMV = Zucchini yellow mosaic virus
WMV = Watermelon mosaic virus (ex WMV-II)
Px = Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)

 

Melouny

Gc = Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphecichoracearum) Gc: 1
Fom = Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Fom: 0, 1, 2, 1.2
Px = Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) Px:
1, 2, 3, 5, 3.5
Ag = Aphis gossypi

 

Paprika

Tm = Tobamovirus (Tomatenmosaikvirus) ToMV, TMV, PMMoV, Tm: 0: P0, ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV, Tm: 0,1: P0, P1, ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV, Tm: 0-2: P0, P1, P1.2, ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV, Tm: 0-3: P0, P1, P1.2, P1.2.3
TSWV = Tomato spotted wilt virus
PVY = Potato Y Virus, PVY: 0, 1, 1.2
Lt = Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)

 

Rajčata

ToMV = Tomato mosaic virus ToMV: 0, 1, 2
TSWV = Tomato spotted wilt virus
TYLCV = Tomato yellow leaf curl virus
Ff = Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Ff: A, B, C, D,
E, – chybí v novém rozpisu
Va = Verticillium albo-atrum (Verticillium) Va: 0 (US1)
Vd = Verticillium dahliae Vd: 0 (US1)
Pst = Pseudomonas syringae pv. tomato
Xcv = Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Fol = Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Fol: 0 (US1),
1(US2), 2(US3)
For = Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici
Lt = Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
On = Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)
Pf = Passalora fulva (ex Fulvia fulva) Pf: A, B, C, D, E
Pi = Phytophthora infestans
Sbl = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
Ma = Meloidogyne arenaria (Nematoden)
Mi = Meloidogyne incognita (Nematoden)
Mj = Meloidogyne javanica (Nematoden)
Pl = Pyrenochaeta lycopersici
Si = Silvering

 

Celer bulvový / Celer řapíkatý

Foa = Fusarium oxysporum f. sp. apii Foa: 1, 2

 

Mrkev

Xhc = Xanthomonas hortorum pv. carotae (ex Xanthomonas campestris pv. carotae)
Ad = Alternaria dauci
Cc = Cercospora carotae
Eh = Erysiphe heraclei
Ps = Pythium sulcatum
Pv = Pythium violae
Pr = Psila rosae

 

Lilek

Rs = Ralstonia solanacearum
Fom = Fusarium oxysporum f. sp. melongenae

 

 

Fytosanitární požadavky na osiva

Firma Rijk Zwaan využívá různé způsoby, aby zabránila šíření chorob přenosných osivem tak, aby u dodávaných osiv byly dodrženy požadavky Směrnice EU 2002/55/EG. Jedním z opatření jsou například testovací programy zdravotního stavu osiv, produkce osiv v uzavřených podmínkách, moření osiva a další účinné postupy pro dezinfekci osiva. Příručka ISHIVEG pro testy zdravotního stavu osiva obsahuje aktuální stav postupů jednotlivých testovacích protokolů. Rijk Zwaan testuje při fytosanitárních zkouškách minimální množství doporučená manuálem ISHI-VEG (International Seed Health Iniciative). Informace o protokolech ISHI-VEG a o doporučených minimálních množstvích pro testování osiva jsou k dispozici na www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html.

 

Xanthomonas campestris pv. campestris

Firma Rijk Zwaan testuje veškeré partie osiva košťálovin na přítomnost bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris. Testování probíhá zjišťovací metodou podle protokolu, který povolil úřad NAKT (Holandský ústav pro uznávání v zahradnictví). V rámci skupiny Rijk Zwaan jsou všechny partie testovány metodou schválenou NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratory) na přítomnost Xcc. Rijk
Zwaan je ústavem NAKT zplnomocněn provádět testování systémem NAL. Jsou expedovány výlučně partie, u kterých nebyla v reprezentativním vzorku osiva zjištěna přítomnost bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris.

 

Akreditace firmy Rijk Zwaan

Firma Rijk Zwaan je akreditována pro následující systémy:

  • NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratory) pro laboratorní testovací metody, které mohou být firmou Rijk Zwaan prováděny např. testy klíčivosti, fyzikální testy čistoty osiva, specifické testy chorob
  • GSPP (Good Seed & Plant Practices) kvalitativní standard pro rajčata a podnože rajčat s cílem zabránit napadení osiva chorobou Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm). Pokud je osivo produkováno za podmínek GSPP, je na obalu uvedena zkratka GSPP


<
>