CETUS F1

  • rychle rostoucí hybridní odrůda pro sklizně bulev s natí i bez
  • olistění je vzpřímené, tmavě zelené a má odolnost k septorióze
  • bulvy jsou kulovité, hladké a rostou hodně nad povrchem půdy
  • výnosná odrůda je vhodná do hustých výsadeb na prodej i skladování
  • pro pěstitele je zajímavá také snadná sklizeň s kořeny na spodu bulev
  • perspektivní velmi výnosná odrůda s vysokou odolností ke stresu


<
>