Felicia RZ

typ Amsterdamse
  • hladkolistá odrůda tmavě zelené barvy
  • velmi rychlý vývoj a obrůstání po sklizni
  • ideální na přímý prodej i zpracování, výnosná

Felicia    Felicia<
>