Betty RZF1

  • raná hybridní odrůda kulaté salátové řepy na přímý prodej i zpracování, víceklíčková
  • velmi vyrovnané hladké kulovité bulvy s výborným vybarvením
  • středně silné a velmi zdravé vzpřímené olistění

Betty<
>