Agassi RZ F1

  • poloraná odrůda (75 dní) na celou sezónu
  • velké růžice jsou klenuté a pevné
  • vyniká uniformitou, má velmi dobrý zdravotní stav a odolnost ke stresu

Agassi    Agassi    Agassi<
>