Seychel RZ

  • širokolistá endivie na přímý prodej a balení
  • polovzpřímené středně zelené rostliny
  • vyniká odolností k vybíhání v létě
  • rychle vyplňuje hlávku
  • pro přímý prodej i průmyslové zpracování


<
>