Cornelianas RZ

HR BI:16-32/Nr:0/Pb
  • raná odrůda pro jarní pěstování pod textiliemi i bez zakrytí
  • střední až větší kulovité hlávky (9–10ks) se pozvolna vyplňují
  • vitalita, odolnost k chladu a delší sklizňové období

Cornelianas

Cornelianas<
>