Galga RZ F1

HR ToMV: 0-2
  • raná odrůda typu maďarské polní papriky
  • vyrovnané hladké plody (110-120 g)
  • pro intenzivní pěstování do krytů i ven

Galga<
>