Abellus RZ F1

HR ToMV / Ff: 1-5 / Fol: 0, 1 / Va / Vd / Ma / Mi / Mj
  • zajímavá raná odrůda pro pěstování v půdě s nižším růstem
  • bohatě plodí (8-9 plodů ve vijanu), plody kulovité pevné, 120-140 g
  • krátká internodia umožňují pěstování v nižších krytech (jako následná kultura)

Abellus<
>