Rotando RZ F1

HR ToMV: 0-2 / Ff: A-E / Fol: 0, 1 / For / Va: 0 / Vd: 0
  • kulaté, lesklé plody vynikají tmavočervenou intenzívní barvou
  • průměrná hmotnost 120–130 g, velmi dobrá vyrovnanost plodů i v létě
  • odrůda je vhodná pro pěstování v půdě, lze ji také pěstovat hydroponicky
  • rostlina je středně vzrůstná, se silným kořenovým systémem
  • internodia jsou střední až kratší


<
>