10. 1. 2023

Firma Rijk Zwaan identifikovala nové genotypy s vysokou rezistencí (HR) proti Tomato brown rugose fruit viru (ToBRFV)

Nejnovější hybridní odrůdy budou postupně k dispozici pod společnou značkou Rugose Defense.

Tomato Brown Rugose Fruit Virus nebo-li ToBRFV způsobuje velké ekonomické ztráty při pěstování rajčat po celém světě. Tým šlechtitelů firmy Rijk Zwaan nalezl nový unikátní genetický materiál vedoucí k vysoké rezistenci proti ToBRFV.

Ihned po objevení tohoto genického zdroje začasi naši šlechtitelé šlechtit rezistentní odrůdy ve všech svých světových šlechtitelských programech. Zároveň započalo intenzivní testování vyšlechtěných odrůd také na jejich hospodářské vlastnosti. Rijk Zwaan nyní přichází s celouřadou nových odrůd pod značkou Rugose Defence a to v segmentech mini plum, cherry TOV, cocktail a medium TOV.

  • Vysoká rezistence byla testována v praxi za vysokého výskytu viru.
  • Odrůdy byly šlechtiteli testovány na vysoké užitné hodnoty.
  • Pokusy v prostředí s vysokým výskytem viru ukázaly, že naše rezistentní odrůdy zůstaly zdravé, zatímco jiné odrůdy ve stejném skleníku vykazovaly silné příznaky přítomnosti viru, které vedly ke značným hospodářským ztrátám na výnosech.
  • Odrůdy jsou kompatibilní se všemi komerčně dostupnými podnožemi.

Proč volit odrůdy s vysokou rezistencí (HR)?

  • Náchylné rostliny nejsou schopné zabránit napadení a/nebo rozvoji viru ToBRFV. To má za následek výpadky ve sklizni a další šíření tohoto viru.
  • Odrůdy se střední rezistencí (IR) brání napadení a/nebo rozvoji viru ToBRFV pouze do určitého stupně. Tyto odrůdy však mohou při normální tlaku viru vykazovat symptomy napadení a/neboškody.
  • Odrůdy s vysokou rezistencí (HR) značně brání napadení a/neborozvoji viru při normálním tlaku viru. Avšak i HR-odrůdy mohou v extrémních podmínkách vykazovat symptomy napadení, protože vysoká rezistence není totéž jako imunita. Imunita znamená, že rostlina nemůže být virem infikována. V současné době neexistují odrůdy, které by byly imunní vůči napadení virem ToBRFV.
  • Pro úspěšnou sklizeň jsou stejně jako doposud rozhodující důkladná hygienická opatření a trvalé postupy čistého vedení kultury. Firma Rijk Zwaan považuje pěstování HR-odrůd v kombinaci s dobrou hygienou za nejlepší způsob, jak zabránit ztrátám způsobeným virem ToBRFV.

Podnože pro roubování

Odrůdy rajčat firmy Rijk Zwaan, které mají vysokou rezistenci k viru ToBRFV jsou kompatibilní se všemi v současné době komerčně dostupnými podnožemi. Vysoká rezistence odrůd Rijk Zwaan zůstává efektivně zachována i při použití nerezistentních podnoží.

Berte prosím na vědomí, že tato skutečnost nemusí platit, pokud byly použity jiné genetické zdroje rezistence, které byly uvedeny na trh jinými firmami. Naše pokusy nám ukázaly, že dobrých výsledků při pěstování jak s rezistentními, tak i nerezistentními odrůdami lze dosáhnout s podnoží Suzuka.

Přehled odrůd Rijk Zwaan s vysokou rezistencí (HR) k viru ToBRFV.

Hyrule RZ F1Cherry TOV segment (10-15 g)
Balthasetto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Romietto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Capuletto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Parisetto RZ F1Mini plum segment (10-15 g)
Amelioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Lucioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Valerioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Spirioso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Rexoso RZ F1Cocktail segment (35-45 g)
Prospano RZ F1Medium TOV segment (95-115 g)

Jednotlivé odrůdy budou na trh uváděny postupně s ohledem na dostupnost osiva ze započatých množitelských programů.

O dostupnosti osiva nových odrůd se prosím informujte u našeho specialisty Ing. Lubomíra Šlégera.