Quarto RZ F1

HR Ccu/Px (ex Sf)
  • koktejlová hadovka (8 – 10 cm) do krytů, plody 30 – 60 g
  • vyniká odolností k padlí
  • vysoká násada, chuť a trvanlivost
  • otevřené rostliny, krátká internodia
  • atraktivní zelené a lesklé plody

Quarto    Quarto<
>