4. 10. 2023

Pojmenování nových oficiálních ras plísně salátové

Dne 1. července ohlásil evropský výbor Mezinárodní asociace pro hodnocení Bremie (IBEB-EU) tři nové rozšířené varianty plísně salátové: Bl:38EU, Bl:39EU a Bl:40EU. Značná část aktuálního sortimentu šlechtitelské firmy Rijk Zwaan je proti těmto třem novým rasám rezistentní.

Nové, oficiálně pojmenované rasy

Plíseň salátové může u salátu vést k poškození na listech, a to jak při pěstování venku, tak i v krytech. Nové varianty plísně salátové (Bremia lactucae oder Bl) byly nalezeny v celé Evropě, avšak ve většině oblastí je přítomná pouze jedna nebo dvě z těchto ras. Výbor IBEB-EU předpokládá, že tyto nové varianty se v průběhu letošního léta a podzimu dále rozšíří, ačkoliv je nyní těžké předpovědět, které oblasti budou více nebo méně zasaženy.

Pokračování šlechtění odolných odrůd

Plíseň salátová se geneticky stále vyvíjí. „Ve fytopatologickém výzkumném centru Rijk Zwaan provádíme celoročně množství testů na našich odrůdách salátu, abychom zjistili, zda jsou rezistentní proti různým rasám plísně salátové“ vysvětluje Hans van der Schee, asistent fytopatologie.

„Výsledky těchto testů konzultujeme s týmy našich šlechtitelů, aby byli schopni selektovat odrůdy, které vykazují rezistenci. Pak mohou pěstitelé i nadále pěstovat značné výměry salátů“ dodává.

Vývoj rezistencí proti plísni salátové je základem šlechtitelského programu salátů u firmy Rijk Zwaan. Naši produktoví specialisté vám rádi sdělí více ohledně aktuálních rezistencí našich odrůd.

Rasy plísně salátové Bl:16-28EU se v praxi v Evropě již téměř nevyskytují a proto již nemá význam uvádět v popisech odrůd rezistenci proti nim. Proto od 01. července 2023 budou nově údaje o rezistencích uváděny pouze od čísla rasy Bl: 29EU a vyšší.