Cindy RZ F1

  • velmi raná odrůda na rychlení v krytech a pod textiliemi
  • velké ploché bulvy mají výbornou chuť a nedřevnatí
  • má rychlý vývoj, uniformitu a střední olistění