Miramonte RZ F1

  • raná odrůda (60-65 dní) pro jarní výsadby pod textilie i volně
  • má dobrou vitalitu a pěkné olistění
  • růžice jsou polokryté, pevné a kvalitní
  • odolnější ke stresu po výsadbě