Opaal RZ

  • stále oblíbená velmi raná odrůda do krytů a pod textilie (60 dní od výsadby)
  • vyžaduje optimální podmínky pro vývoj
  • pěstujte z velké sadby